Echoplus 2022-05
18 augustus 2022
Toon alle nieuws

Echoplus 2022-06


Onderwerp

Bladzijde

Agenda

3

Open Dag

3

Van de voorzitter

4

Pluspresentatie

5

Fotografie voor beginners

5

Van de redactie

7

Samen eten, ja gezellig

9

Excursies Enschede en Borne

11

Wandelingen

13

Busreisprogramma voor 2023

16

AANSPRAAK

17

Nieuws van de Comcom

19

Jeu de boules

21

Koersbal, leuk voor iedereen

23

Duitse conversatie

24

Verslag busreis Enkhuizen

25

Gordijnen

27

Fietsenstalling

27

Verslag busreis naar Rotterdam op 7 oktober 2022

28

Colofon

30