Italiaans

Het Italiaans (Italiano) maakt deel uit van de Romaanse taalgroep. Het Italiaans wordt, in verschillende dialecten, gesproken door ongeveer 58 miljoen mensen in Italië en door ongeveer 66 miljoen mensen wereldwijd. De huidige Italiaanse standaardtaal is direct gebaseerd op het Florentijns, het dialect van Florence. Sommige Italiaanse dialecten verschillen sterk van het standaard-Italiaans. Het aantal sprekers van het standaard-Italiaans in Italië bedraagt ongeveer 30 miljoen.


Groep 117

De bijeenkomsten vinden plaats op:
- volgt -
Tijd:
- volgt -
Locatie:
't Pluspunt (Lok. 7)
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleid(st)er:
- volgt -

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist.
Daarnaast betaalt u voor deelname € 20,00 per cursus, de aanschaf van het cursusboek en € 2,00 per deelname.
De deelnamekosten aan conversatielessen bedragen € 10,00 en € 2,00 per deelname.